संस्थागत निक्षेपको ब्याजदरमा कडाइ

0Shares

Online Khabar,

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा कम्पतीमा २ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।

Read More

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published.